Google+

کنسرت همایون شجریان و گروه شمس در قونیه

سوم مهرماه ۹۷ - به سرپرستی کیخسرو پوناظری - در فستیوال موسیقی عرفانی قونیه ۲۰۱۸


نظر شما درباره این نگاره چیست؟
«نظرات شما را ارج می‌نهیم؛ نظرتان را دیگران به اشتراک بگذارید»

از مجموعه نگاره‌های «کنسرت همایون شجریان و گروه شمس در قونیه»
آخرین مجموعه نگاره‌ها
  • کنسرت زنده علیرضا قربانی

  • کنسرت کیهان کلهر - دی ماه ۹۸ - تهران

  • کنسرت پرواز همای - تیرماه ۹۸

  • کنسرت علیرضا قربانی - با من بخوان

  • کنسرت کیهان کلهر - تیر ۹۸ - تهران