Google+

گفتگوی اختصاصی چکامه با استاد حسین علیزاده

در حاشیه‌ی اولین شب اجرای بخش پنجم کنسرت‌های شب آواز ایرانی، گفتگویی با استاد علیزاده انجام شد


عکاس: علیرضا کیخا


نظر شما درباره این نگاره چیست؟
«نظرات شما را ارج می‌نهیم؛ نظرتان را دیگران به اشتراک بگذارید»

از مجموعه نگاره‌های «مصاحبه چکامه با استاد علیزاده»
آخرین مجموعه نگاره‌ها
  • کنسرت زنده علیرضا قربانی

  • کنسرت کیهان کلهر - دی ماه ۹۸ - تهران

  • کنسرت پرواز همای - تیرماه ۹۸

  • کنسرت علیرضا قربانی - با من بخوان

  • کنسرت کیهان کلهر - تیر ۹۸ - تهران