Google+

گزارش تصویری چکامه

«رونمایی از آلبوم طریق عشق»

تصاویری از آیین رونمایی آلبوم «طریق عشق» با حضور همایون شجریان، جمعی از هنرمندان و هنردوستان

رونمایی آلبوم طریق عشق

عکس از: میلاد غنی‌زادگان

رونمایی آلبوم طریق عشق

عکس از: میلاد غنی‌زادگان

رونمایی آلبوم طریق عشق

عکس از: میلاد غنی‌زادگان

رونمایی آلبوم طریق عشق

عکس از: میلاد غنی‌زادگان

رونمایی آلبوم طریق عشق

عکس از: میلاد غنی‌زادگان

رونمایی آلبوم طریق عشق

عکس از: میلاد غنی‌زادگان

رونمایی آلبوم طریق عشق

عکس از: میلاد غنی‌زادگان