Google+

گزارش تصویری چکامه

«تور کنسرت چرا رفتی در اروپا ۲۰۱۶»

تصاویری از اجراهای مختلف همایون شجریان در تور کنسرت چرا رفتی ۲۰۱۶ در اروپا

عکس گروهی همایون شجریان و گروه کنسرت چرا رفتی با مردم در استکهلم

عکس از: Danish Saroee

کنسرت چرا رفتی در گوتنبرگ

صحنه کنسرت چرا رفتی در گوتنبرگ

همایون شجریان، طهمورس و سهراب پورناظری - استکهلم

عکس از: مشتاق فیض‌آبادی

آگهی کنسرت همایون شجریان در روزنامه سوئد

کنسرت همایون شجریان در استکهلم