Google+

کنسرت محمد رضا شجریان، پرویز مشکاتیان و گروه عارف تولید: ۱۳۶۷
انتشار: ۱۳۹۵ نوازندگان

آلبوم طریق عشق - اثر محمدرضا شجریان

 1. گزیده‌ای از آلبوم طریق عشق

 2. پ

  پیش درآمد افشاری (گل‌نوش)

 3. ت

  تکنوازی سنتور

 4. س

  سنتور و آواز

  چو دست بر سر زلفش زنم به تاب رود


  ور آشتی طلبم با سر عتاب رود

  چو ماه نو ره نظارگان بیچاره


  زند به گوشه ابرو و در نقاب رود

  شب شراب خرابم کند به بیداری


  وگر به روز حکایت کنم به خواب رود

  طریق عشق پرآشوب و فتنه است ای دل


  بیفتد آن که در این راه با شتاب رود

  گدایی در جانان به سلطنت مفروش


  کسی ز سایه این در به آفتاب رود

  |سواد نامه موی سیاه چون طی شد


  بیاض کم نشود گر صد انتخاب رود

  حباب را چو فتد باد نخوت اندر سر


  کلاه داریش اندر سر شراب رود

  حجاب راه تویی حافظ از میان برخیز


  خوشا کسی که در این راه بی‌حجاب رود

 5. چ

  چهارمضراب (دل انگیز)

 6. ت

  تار و آواز

  طریق عشق پرآشوب و فتنه است ای دل


  بیفتد آن که در این راه با شتاب رود

  گدایی در جانان به سلطنت مفروش


  کسی ز سایه این در به آفتاب رود

  دلا چو پیر شدی حُسن و نازکی مفروش


  که این معامله در عالم شباب رود

  حباب را چو فتد باد نخوت اندر سر


  کلاه داریش اندر سر شراب رود

  حجاب راه تویی حافظ از میان برخیز


  خوشا کسی که در این راه بی‌حجاب رود

 7. ت

  تصنیف دل مجنون

  در دل و جان خانه کردی عاقبت


  هر دو را دیوانه کردی عاقبت

  آمدی کاتش در این عالم زنی


  وانگشتی تا نکردی عاقبت

  ای ز عشقت عالمی ویران شده


  قصد این ویرانه کردی عاقبت

  من تو را مشغول می‌کردم دلا


  یاد آن افسانه کردی عاقبت

  عشق را بی‌خویش بردی در حرم


  عقل را بیگانه کردی عاقبت

  شمع عالم بود لطف چاره گر


  شمع را پروانه کردی عاقبت

  ای دل مجنون و از مجنون بتر


  مردی و مردانه کردی عاقبت

  *

  |یک سرم این سوست یک سر سوی تو


  دوسرم چون شانه کردی عاقبت

  |دانه‌ای بیچاره بودم زیر خاک


  دانه را دردانه کردی عاقبت

  |دانه‌ای را باغ و بستان ساختی


  خاک را کاشانه کردی عاقبت

  |کاسه سر از تو پر از تو تهی


  کاسه را پیمانه کردی عاقبت

  |جان جانداران سرکش را به علم


  عاشق جانانه کردی عاقبت

  |شمس تبریزی که مر هر ذره را


  روشن و فرزانه کردی عاقبت

 8. ن

  نی و آواز

  الا ای طوطی گویای اسرار


  مبادا خالیت شکر ز منقار

  سرت سبز و دلت خوش باد جاوید


  که خوش نقشی نمودی از خط یار

  سخن سربسته گفتی با حریفان


  خدا را زین معما پرده بردار

  به روی ما زن از ساغر گلابی


  که خواب آلوده‌ایم ای بخت بیدار

  |چه ره بود این که زد در پرده مطرب


  که می‌رقصند با هم مست و هشیار

  |از آن افیون که ساقی در می افکند


  حریفان را نه سر ماند نه دستار

  سکندر را نمی‌بخشند آبی


  به زور و زر میسر نیست این کار

  بیا و حال اهل درد بشنو


  به لفظ اندک و معنی بسیار

  بت چینی عدوی دین و دل‌هاست


  خداوندا دل و دینم نگه دار

  به مستوران مگو اسرار مستی


  حدیث جان مگو با نقش دیوار

  |به یمن دولت منصور شاهی


  علم شد حافظ اندر نظم اشعار

  |خداوندی به جای بندگان کرد


  خداوندا ز آفاتش نگه دار

 9. ک

  کمانچه و آواز

  گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید


  گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآید

  گفتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموز


  گفتا ز خوبرویان این کار کمتر آید

  گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم


  گفتا که شب رو است او، از راه دیگر آید

  گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد


  گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید

  |گفتم خوشا هوایی کز باد صبح خیزد


  گفتا خنک نسیمی کز کوی دلبر آید

  |گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت


  گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید

  |گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد


  گفتا مگوی با کس تا وقت آن درآید

  گفتم زمان عشرت دیدی که چون سر آمد


  گفتا خموش حافظ، کاین غصه هم سر آید

 10. ت

  تصنیف ساقی

  الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها


  که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها

  به بوی نافه‌ای کاخر صبا زان طره بگشاید


  ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل‌ها

  |مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم


  جرس فریاد می‌دارد که بربندید محمل‌ها

  به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید


  که سالک بی‌خبر نبود ز راه و رسم منزل‌ها

  شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل


  کجا دانند حال ما سبکباران ساحل‌ها

  همه کارم ز خود کامی به بدنامی کشید آخر


  نهان کی ماند آن رازی کز او سازند محفل‌ها

  |حضوری گر همی‌خواهی از او غایب مشو حافظ


  متی ما تلق من تهوی دع الدنیا و اهملها

 11. ت

  تصنیف جانِ جهان

  جان و جهان! دوش کجا بوده‌ای


  نی غلطم، در دل ما بوده‌ای

  دوش ز هجر تو جفا دیده‌ام


  ای که تو سلطان وفا بوده‌ای

  آه که من دوش چه سان بوده‌ام!


  آه که تو دوش کرا بوده‌ای!

  رشک برم کاش قبا بودمی


  چونک در آغوش قبا بوده‌ای

  زهره ندارم که بگویم ترا


  « بی من بیچاره چرا بوده‌ای؟! »

  |یار سبک روح! به وقت گریز


  تیزتر از باد صبا بوده‌ای

  |بی‌تو مرا رنج و بلا بند کرد


  باش که تو بنده بلا بوده‌ای

  رنگ رخ خوب تو آخر گواست


  در حرم لطف خدا بوده‌ای

  |رنگ تو داری، که زرنگ جهان


  پاکی، و همرنگ بقا بوده‌ای

  آینه‌ی رنگ تو عکس کسیست


  تو ز همه رنگ جدا بوده‌ای

 12. پ

  پیش درآمد افشاری (گل نوش)

 13. ت

  تکنوازی سنتور

 14. س

  سنتور و آواز

  چو دست بر سر زلفش زنم به تاب رود


  ور آشتی طلبم با سر عتاب رود

  چو ماه نو ره نظارگان بیچاره


  زند به گوشه ابرو و در نقاب رود

  شب شراب خرابم کند به بیداری


  وگر به روز حکایت کنم به خواب رود

  طریق عشق پرآشوب و فتنه است ای دل


  بیفتد آن که در این راه با شتاب رود

  گدایی در جانان به سلطنت مفروش


  کسی ز سایه این در به آفتاب رود

  |سواد نامه موی سیاه چون طی شد


  بیاض کم نشود گر صد انتخاب رود

  حباب را چو فتد باد نخوت اندر سر


  کلاه داریش اندر سر شراب رود

  حجاب راه تویی حافظ از میان برخیز


  خوشا کسی که در این راه بی‌حجاب رود

 15. چ

  چهارمضراب (دل انگیز)

 16. ت

  تار و آواز

  طریق عشق پرآشوب و فتنه است ای دل


  بیفتد آن که در این راه با شتاب رود

  گدایی در جانان به سلطنت مفروش


  کسی ز سایه این در به آفتاب رود

  دلا چو پیر شدی حُسن و نازکی مفروش


  که این معامله در عالم شباب رود

  حباب را چو فتد باد نخوت اندر سر


  کلاه داریش اندر سر شراب رود

  حجاب راه تویی حافظ از میان برخیز


  خوشا کسی که در این راه بی‌حجاب رود

 17. ت

  تصنیف دل مجنون

  در دل و جان خانه کردی عاقبت


  هر دو را دیوانه کردی عاقبت

  آمدی کاتش در این عالم زنی


  وانگشتی تا نکردی عاقبت

  ای ز عشقت عالمی ویران شده


  قصد این ویرانه کردی عاقبت

  من تو را مشغول می‌کردم دلا


  یاد آن افسانه کردی عاقبت

  عشق را بی‌خویش بردی در حرم


  عقل را بیگانه کردی عاقبت

  شمع عالم بود لطف چاره گر


  شمع را پروانه کردی عاقبت

  ای دل مجنون و از مجنون بتر


  مردی و مردانه کردی عاقبت

  *

  |یک سرم این سوست یک سر سوی تو


  دوسرم چون شانه کردی عاقبت

  |دانه‌ای بیچاره بودم زیر خاک


  دانه را دردانه کردی عاقبت

  |دانه‌ای را باغ و بستان ساختی


  خاک را کاشانه کردی عاقبت

  |کاسه سر از تو پر از تو تهی


  کاسه را پیمانه کردی عاقبت

  |جان جانداران سرکش را به علم


  عاشق جانانه کردی عاقبت

  |شمس تبریزی که مر هر ذره را


  روشن و فرزانه کردی عاقبت

 18. ن

  نی و آواز

  الا ای طوطی گویای اسرار


  مبادا خالیت شکر ز منقار

  سرت سبز و دلت خوش باد جاوید


  که خوش نقشی نمودی از خط یار

  سخن سربسته گفتی با حریفان


  خدا را زین معما پرده بردار

  به روی ما زن از ساغر گلابی


  که خواب آلوده‌ایم ای بخت بیدار

  |چه ره بود این که زد در پرده مطرب


  که می‌رقصند با هم مست و هشیار

  |از آن افیون که ساقی در می افکند


  حریفان را نه سر ماند نه دستار

  سکندر را نمی‌بخشند آبی


  به زور و زر میسر نیست این کار

  بیا و حال اهل درد بشنو


  به لفظ اندک و معنی بسیار

  بت چینی عدوی دین و دل‌هاست


  خداوندا دل و دینم نگه دار

  به مستوران مگو اسرار مستی


  حدیث جان مگو با نقش دیوار

  |به یمن دولت منصور شاهی


  علم شد حافظ اندر نظم اشعار

  |خداوندی به جای بندگان کرد


  خداوندا ز آفاتش نگه دار

 19. ک

  کمانچه و آواز

  گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید


  گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآید

  گفتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموز


  گفتا ز خوبرویان این کار کمتر آید

  گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم


  گفتا که شب رو است او، از راه دیگر آید

  گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد


  گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید

  |گفتم خوشا هوایی کز باد صبح خیزد


  گفتا خنک نسیمی کز کوی دلبر آید

  |گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت


  گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید

  |گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد


  گفتا مگوی با کس تا وقت آن درآید

  گفتم زمان عشرت دیدی که چون سر آمد


  گفتا خموش حافظ، کاین غصه هم سر آید

 20. ت

  تصنیف ساقی

  الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها


  که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها

  به بوی نافه‌ای کاخر صبا زان طره بگشاید


  ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل‌ها

  |مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم


  جرس فریاد می‌دارد که بربندید محمل‌ها

  به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید


  که سالک بی‌خبر نبود ز راه و رسم منزل‌ها

  شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل


  کجا دانند حال ما سبکباران ساحل‌ها

  همه کارم ز خود کامی به بدنامی کشید آخر


  نهان کی ماند آن رازی کز او سازند محفل‌ها

  |حضوری گر همی‌خواهی از او غایب مشو حافظ


  متی ما تلق من تهوی دع الدنیا و اهملها

 21. ت

  تصنیف جان جهان

  جان و جهان! دوش کجا بوده‌ای


  نی غلطم، در دل ما بوده‌ای

  دوش ز هجر تو جفا دیده‌ام


  ای که تو سلطان وفا بوده‌ای

  آه که من دوش چه سان بوده‌ام!


  آه که تو دوش کرا بوده‌ای!

  رشک برم کاش قبا بودمی


  چونک در آغوش قبا بوده‌ای

  زهره ندارم که بگویم ترا


  « بی من بیچاره چرا بوده‌ای؟! »

  |یار سبک روح! به وقت گریز


  تیزتر از باد صبا بوده‌ای

  |بی‌تو مرا رنج و بلا بند کرد


  باش که تو بنده بلا بوده‌ای

  رنگ رخ خوب تو آخر گواست


  در حرم لطف خدا بوده‌ای

  |رنگ تو داری، که زرنگ جهان


  پاکی، و همرنگ بقا بوده‌ای

  آینه‌ی رنگ تو عکس کسیست


  تو ز همه رنگ جدا بوده‌ای


0

نظر شما چیست؟
«نظر شما مهم است؛ نظرتان را دیگران به اشتراک بگذارید»

چکامه
آخرین آلبوم‌های برگزیده موسیقی
 • گاه فراموشی

 • موسیقی ایران

 • قسم به نرگس مست

 • داستان دوستی

 • جانا

خواننده‌ها و هنرمندان موسیقی
 • محمدرضا شجریان

 • همایون شجریان


 • آتنا اشتیاقی

 • آرش اوستا

 • آرش عدل پرور

 • آرمان گرشاسبی

 • آرون افشار

 • آریا عظیمی نژاد

 • آرین نایینی

 • آزاده مهدوی آزاد

 • آصف آریا

 • احسان خواجه امیری

 • اردشیر کامکار

 • اشکان خطیبی

 • اشکان کمانگری

 • اشکان هاشمی

 • اشوان

 • امو بند

 • امید حاجیلی

 • امید نعمتی

 • امیر تاجیک

 • امیر عظیمی

 • امیر هوشنگ ابتهاج

 • امیر یار

 • امیراشکان غلامی

 • امیرعباس گلاب

 • امین بانی

 • امین توانافر

 • امین حبیبی

 • امین شریفی

 • امین هنرمند

 • امین یزدانی

 • انوشیروان روحانی

 • اهورا ایمان

 • ایمان کریوند

 • ایوان بند

 • ایوب صادقی

 • ایهام

 • بابک جهانبخش

 • بابک رادمنش

 • بابک مافی

 • بردیا صدرنوری

 • برزو ارجمند

 • بنیامین بهادری

 • بهاره رهنما

 • بهرام دهقانیار

 • بهنام بانی

 • بهنام صفوی

 • پازل باند

 • پرستو صابری

 • پرواز همای

 • پرویز پرستویی

 • پشنگ کامکار

 • پوریا اخواص

 • پوریا اخواص

 • پویا سرایی

 • پویان آزاده

 • پویان عطایی

 • پیمان خازنی

 • پیمان شیرالی

 • جاوید افسری راد

 • جلال امیرپورسعید

 • جمشید پورمهر

 • جهانشاه صارمی

 • چارتار

 • چکامه

 • حامد برادران

 • حامد زمانی

 • حامد همایون

 • حامی

 • حبیب خزایی فر

 • حجت اشرف زاده

 • حسام الدین سراج

 • حسام سبزیان

 • حسن کامکار

 • حسین بهروزی نیا

 • حسین پاکدل

 • حسین علیزاده

 • حسین علیشاپور

 • حمید عسکری

 • حمید گودرزی

 • حمید هیراد

 • حمیدرضا خبازی

 • خسرو شکیبایی

 • داوود ورزیده

 • دنگ شو

 • دیبا فاضل نیا

 • راحله برزگری

 • رستاک حلاج

 • رضا بهرام

 • رضا رستمیان

 • رضا صادقی

 • رضا یزدانی

 • روزبه بمانی

 • روزبه نعمت‌الهی

 • رهام صفوی

 • زانیار خسروی

 • سالار عقیلی

 • سامان جلیلی

 • سپنتا مجتهدزاده

 • سپهر امیری

 • سپیده رئیس سادات

 • سجاد شوشتری

 • سحر محمدی بروجردی

 • سروش فیروزیان

 • سعید شهروز

 • سعید طامهری

 • سهراب پورناظری

 • سیامک جهانگیری

 • سیامک عباسی

 • سیاوش ایمانی

 • سیاوش عظیمی

 • سیروان خسروی

 • سیما بینا

 • سینا حجازی

 • سینا درخشنده

 • سینا سرلک

 • سینا شعبانخانی

 • شاهد سبحانی فر

 • شایان گرجی دوز

 • شهاب رمضان

 • شهاب مظفری

 • شهاب ناطقی

 • شهرام خلیل مقدم

 • شهرام شکوهی

 • شهرام میرجلالی

 • شهرام ناظری

 • شهریار خسروی

 • علا بهرامی

 • علی اصحابی

 • علی اصغر شاه زیدی

 • علی اکبر شکارچی

 • علی پهلوان

 • علی جعفری پویان

 • علی رضایی

 • علی زند وکیلی

 • علی عبدالمالکی

 • علی قمصری

 • علی لهراسبی

 • علی مقدم

 • علی یاسینی

 • علیرضا افتخاری

 • علیرضا روزگار

 • علیرضا طلیسچی

 • علیرضا عصار

 • علیرضا قرائی منش

 • علیرضا قربانی

 • علیرضا کاوئی

 • علیرضا مشایخی

 • عماد طالب‌زاده

 • غلامحسین بنان

 • فاطمه دهقانی

 • فرزاد فرزین

 • فرواگ

 • فرهاد مجذوب

 • فریان

 • فریبرز لاچینی

 • فرید نجم الدین

 • فریدون آسرایی

 • فریدون مشیری

 • فواد معماریان

 • کامران تفتی

 • کاوه آفاق

 • کاوه صالحی

 • کیان بابان زاده

 • کیان پورتراب

 • کیوان ساکت

 • گرشا رضایی

 • گروه آدمک

 • گروه آریان

 • گروه بمرانی

 • گروه پالت

 • گروه پالیز

 • گروه پیلدم

 • گروه چارداش

 • گروه دارکوب

 • گروه دال

 • گروه داماهی

 • گروه رادیو

 • گروه سون

 • گروه موسیقی رستاک

 • گروه هترا

 • مازیار فلاحی

 • ماکان بند

 • مانی رهنما

 • مجتبی شاه علی

 • مجید اخشابی

 • مجید درخشانی

 • محسن ابراهیم زاده

 • محسن چاوشی

 • محسن نامجو

 • محسن یگانه

 • محمد اسماعیل قنبری

 • محمد اصفهانی

 • محمد زند وکیلی

 • محمد علیزاده

 • محمد معتمدی

 • محمدرضا فروتن

 • محمدرضا گلزار

 • محمدرضا هدایتی

 • محمود جهان

 • مرتضی پاشایی

 • مرتضی جهانی

 • مریم حیدرزاده

 • مژگان شجریان

 • مسعود شعاری

 • مسعود صابری

 • مسعود صادقلو

 • مسعود نکویی

 • مسیح عدل پرور

 • مصباح قمصری

 • مصطفی حامدی

 • معین زندی

 • ملینا دولتی

 • مهدی احمدوند

 • مهدی امامی

 • مهدی جهانی

 • مهدی نظری

 • مهدی یراحی

 • مهدی یغمایی

 • مهدیه محمدخانی

 • مهران مدیری

 • مهرداد پیکرزاده

 • مهسا عظیمی

 • مهسا مرعشی

 • مهیار علیزاده

 • میثم ابراهیمی

 • میدیا فرج نژاد

 • میلاد بابایی

 • میلاد درخشانی

 • میلاد محمدی

 • میلاد ملک

 • ناصر مسعودی

 • نجوا خبازیان

 • نگار خارکن

 • نیلوفر محبی

 • وحید تاج

 • هادی فیض آبادی

 • هژیر مهرافروز

 • همایون خرم

 • هوروش بند

 • هوشنگ کامکار

 • هیوا سیفی زاده

 • یمین غفاری