Google+

آواز: همایون شجریان
آهنگساز: ژانو باغومیان
انتشار: اسفند ۱۳۹۳

آلبوم مستور و مست - اثر همایون شجریان

 1. م

  مستور و مست

  خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست


  ساقی کجاست گو سبب انتظار چیست

  هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار


  کس را وقوف نیست که انجام کار چیست

  پیوند عمر بسته به موییست، هوش دار


  غمخوار خویش باش، غم روزگار چیست

  |معنی آب زندگی و روضه ارم


  جز طرف جویبار و می خوشگوار چیست

  مستور و مست هر دو چو از یک قبیله‌اند


  ما دل به عشوه که دهیم اختیار چیست

  |راز درون پرده چه داند فلک خموش


  ای مدعی نزاع تو با پرده دار چیست

  |سهو و خطای بنده گرش اعتبار نیست


  معنی عفو و رحمت آمرزگار چیست

  |زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست


  تا در میانه خواسته کردگار چیست

 2. خ

  خمش باش

  زهی باغ، زهی باغ که بشکفت ز بالا


  زهی قدر و زهی بدر، تبارک و تعالی

  زهی فر، زهی نور، زهی شر، زهی شور


  زهی گوهر منثور، زهی پشت و تولا

  زهی ملک، زهی مال، زهی قال، زهی حال


  زهی پر و زهی بال بر افلاک تجلی

  چو جان سلسله‌ها را بدرد به حرونی


  چه ذاالنون، چه مجنون، چه لیلی و چه لیلا

  علم‌های الهی ز پس کوه برآمد


  چه سلطان و چه خاقان چه والی و چه والا

  |چه پیش آمد جان را که پس انداخت جهان را


  بزن گردن آن را که بگوید که تسلا

  چو بی‌واسطه جبار بپرورد جهان را


  چه ناقوس، چه ناموس، چه اهلا و چه سهلا

  گر اجزای زمینی وگر روح امینی


  چو آن حال ببینی بگو جل جلالا

  گر افلاک نباشد به خدا باک نباشد


  دل غمناک نباشد، مکن بانگ و علالا

  فروپوش، فروپوش، نه بخروش، نه بفروش


  تویی باده مدهوش، یکی لحظه بپالا

  |تو کرباسی و قصار تو انگوری و عصار


  بپالا و بیفشار ولی دست میالا

  خمش باش، خمُش باش در این مجمع اوباش


  مگو فاش، مگو فاش، ز مولی و ز مولا

 3. ب

  بی نشان

  هر شور وشری که در جهان است


  زان غمزه‌ی مستِ دلستان است

  گفتم لب اوست جان، خرد گفت


  جان چیست مگو چه جای جان است

  وصفش چه کنی که هرچه گویی


  گویند مگو که بیش از آن است

  |غمهاش به جان اگر فروشند


  می‌خر که هنوز رایگان است

  در عشق فنا و محو و مستی


  سرمایه‌ی عمر جاودان است

  در عشق چو یار بی نشان شو


  کان یار لطیف بی‌نشان است

  تو آینه‌ی جمال اویی


  و آیینه‌ی تو همه جهان است

  |ای ساقی بزم ما سبک‌خیز


  می‌ده که سرم ز می گران است

  |در جام جهان نمای ما ریز


  آن باده که کیمیای جان است

  |ای مطرب ساده ساز بنواز


  کامشب شب بزم عاشقان است

  |از رفته و نامده چه گویم


  چون حاصل عمرم این زمان است

  ما را سر بودن جهان نیست


  ما را سر یار مهربان است

  |این کار نه کار توست خاموش


  کین راه به پای رهروان است

  |کاری است بزرگ راه عطار


  وین کار نه بر سر زبان است

 4. ح

  حرم یار

  هر که شد محرم دل در حرم یار بماند


  وان که این کار ندانست در انکار بماند

  اگر از پرده برون شد دل من عیب مکن


  شکر ایزد که نه در پرده پندار بماند

  صوفیان واستدند از گرو می همه رخت


  دلق ما بود که در خانه خمار بماند

  |محتسب شیخ شد و فسق خود از یاد ببرد


  قصه ماست که در هر سر بازار بماند

  |هر می لعل کز آن دست بلورین ستدیم


  آب حسرت شد و در چشم گهربار بماند

  |جز دل من کز ازل تا به ابد عاشق رفت


  جاودان کس نشنیدیم که در کار بماند

  |گشت بیمار که چون چشم تو گردد نرگس


  شیوه تو نشدش حاصل و بیمار بماند

  از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر


  یادگاری که در این گنبد دوار بماند

  |داشتم دلقی و صد عیب مرا می‌پوشید


  خرقه رهن می و مطرب شد و زنار بماند

  |بر جمال تو چنان صورت چین حیران شد


  که حدیثش همه جا در در و دیوار بماند

  |به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی


  شد که بازآید و جاوید گرفتار بماند

 5. ه

  همای سعادت

  همای اوج سعادت به دام ما افتد


  اگر تو را گذری بر مقام ما افتد

  |حباب وار براندازم از نشاط کلاه


  اگر ز روی تو عکسی به جام ما افتد

  شبی که ماه مراد از افق شود طالع


  بود که پرتو نوری به بام ما افتد

  |به بارگاه تو چون باد را نباشد بار


  کی اتفاق مجال سلام ما افتد

  چو جان فدای لبش شد خیال می‌بستم


  که قطره‌ای ز زلالش به کام ما افتد

  |خیال زلف تو گفتا که جان وسیله مساز


  کز این شکار فراوان به دام ما افتد

  |به ناامیدی از این در مرو بزن فالی


  بود که قرعه دولت به نام ما افتد

  |ز خاک کوی تو هر گه که دم زند حافظ


  نسیم گلشن جان در مشام ما افتد

 6. ت

  تکیه بر باد

  دست در حلقه آن زلف دوتا نتوان کرد


  تکیه بر عهد تو و باد صبا نتوان کرد

  |آن چه سعی است من اندر طلبت بنمایم


  این قدر هست که تغییر قضا نتوان کرد

  دامن دوست به صد خون دل افتاد به دست


  به فسوسی که کند خصم رها نتوان کرد

  |عارضش را به مثل ماه فلک نتوان گفت


  نسبت دوست به هر بی سر و پا نتوان کرد

  سروبالای من آن گه که درآید به سماع


  چه محل جامه جان را که قبا نتوان کرد

  |نظر پاک تواند رخ جانان دیدن


  که در آیینه نظر جز به صفا نتوان کرد

  مشکل عشق نه در حوصله دانش ماست


  حل این نکته بدین فکر خطا نتوان کرد

  |غیرتم کشت که محبوب جهانی لیکن


  روز و شب عربده با خلق خدا نتوان کرد

  چه یگویم که تو را نازکی طبع لطیف


  تا به حدیست که آهسته دعا نتوان کرد

  |بجز ابروی تو محراب دل حافظ نیست


  طاعت غیر تو در مذهب ما نتوان کرد

 7. ش

  شکر

  عشق تو مست و کف زنانم کرد


  مستم و بیخودم چه دانم کرد

  |غوره بودم کنون شدم انگور


  خویشتن را ترش نتانم کرد

  |شکرینست یار حلوایی


  مشت حلوا در این دهانم کرد

  |تا گشاد او دکان حلوایی


  خانه‌ام برد و بی‌دکانم کرد

  |اولا خم شکست و سرکه بریخت


  نوحه کردم که او زیانم کرد

  |صد خم می به جای آن یک خم


  درخورم داد و شادمانم کرد

  در تنور بلا و فتنه خویش


  پخته و سرخ رو چو نانم کرد

  |چون زلیخا ز غم شدم من پیر


  کرد یوسف دعا جوانم کرد

  می‌پریدم ز دست او چون تیر


  دست در من زد و کمانم کرد

  خلق گوید چنان نمی‌باید


  من نبودم چنین چنانم کرد

  پر کنم شکر آسمان و زمین


  چون زمین بودم آسمانم کرد

  از ره کهکشان گذشت دلم


  زان سوی کهکشان کشانم کرد

  نردبان‌ها و بام‌ها دیدم


  فارغ از بام و نردبانم کرد

  چون جهان پر شد از حکایت من


  در جهان همچو جان نهانم کرد

  چون مرا نرم یافت همچو زبان


  چون زبان زود ترجمانم کرد

  چون زبان متصل به دل بودم


  راز دل یک به یک بیانم کرد

  |چون زبانم گرفت خون ریزی


  همچو شمشیر در میانم کرد

  بس کن ای دل که در بیان ناید


  آن چه آن یار مهربانم کردنظر شما چیست؟
«نظر شما مهم است؛ نظرتان را دیگران به اشتراک بگذارید»

چکامه
آخرین آلبوم‌های برگزیده موسیقی
 • گاه فراموشی

 • موسیقی ایران

 • قسم به نرگس مست

 • داستان دوستی

 • جانا

خواننده‌ها و هنرمندان موسیقی
 • محمدرضا شجریان

 • همایون شجریان


 • آتنا اشتیاقی

 • آرش اوستا

 • آرش عدل پرور

 • آرمان گرشاسبی

 • آرون افشار

 • آریا عظیمی نژاد

 • آرین نایینی

 • آزاده مهدوی آزاد

 • آصف آریا

 • احسان خواجه امیری

 • اردشیر کامکار

 • اشکان خطیبی

 • اشکان کمانگری

 • اشکان هاشمی

 • اشوان

 • امو بند

 • امید حاجیلی

 • امید نعمتی

 • امیر تاجیک

 • امیر عظیمی

 • امیر هوشنگ ابتهاج

 • امیر یار

 • امیراشکان غلامی

 • امیرعباس گلاب

 • امین بانی

 • امین توانافر

 • امین حبیبی

 • امین شریفی

 • امین هنرمند

 • امین یزدانی

 • انوشیروان روحانی

 • اهورا ایمان

 • ایمان کریوند

 • ایوان بند

 • ایوب صادقی

 • ایهام

 • بابک جهانبخش

 • بابک رادمنش

 • بابک مافی

 • بردیا صدرنوری

 • برزو ارجمند

 • بنیامین بهادری

 • بهاره رهنما

 • بهرام دهقانیار

 • بهنام بانی

 • بهنام صفوی

 • پازل باند

 • پرستو صابری

 • پرواز همای

 • پرویز پرستویی

 • پشنگ کامکار

 • پوریا اخواص

 • پوریا اخواص

 • پویا سرایی

 • پویان آزاده

 • پویان عطایی

 • پیمان خازنی

 • پیمان شیرالی

 • جاوید افسری راد

 • جلال امیرپورسعید

 • جمشید پورمهر

 • جهانشاه صارمی

 • چارتار

 • چکامه

 • حامد برادران

 • حامد زمانی

 • حامد همایون

 • حامی

 • حبیب خزایی فر

 • حجت اشرف زاده

 • حسام الدین سراج

 • حسام سبزیان

 • حسن کامکار

 • حسین بهروزی نیا

 • حسین پاکدل

 • حسین علیزاده

 • حسین علیشاپور

 • حمید عسکری

 • حمید گودرزی

 • حمید هیراد

 • حمیدرضا خبازی

 • خسرو شکیبایی

 • داوود ورزیده

 • دنگ شو

 • دیبا فاضل نیا

 • راحله برزگری

 • رستاک حلاج

 • رضا بهرام

 • رضا رستمیان

 • رضا صادقی

 • رضا یزدانی

 • روزبه بمانی

 • روزبه نعمت‌الهی

 • رهام صفوی

 • زانیار خسروی

 • سالار عقیلی

 • سامان جلیلی

 • سپنتا مجتهدزاده

 • سپهر امیری

 • سپیده رئیس سادات

 • سجاد شوشتری

 • سحر محمدی بروجردی

 • سروش فیروزیان

 • سعید شهروز

 • سعید طامهری

 • سهراب پورناظری

 • سیامک جهانگیری

 • سیامک عباسی

 • سیاوش ایمانی

 • سیاوش عظیمی

 • سیروان خسروی

 • سیما بینا

 • سینا حجازی

 • سینا درخشنده

 • سینا سرلک

 • سینا شعبانخانی

 • شاهد سبحانی فر

 • شایان گرجی دوز

 • شهاب رمضان

 • شهاب مظفری

 • شهاب ناطقی

 • شهرام خلیل مقدم

 • شهرام شکوهی

 • شهرام میرجلالی

 • شهرام ناظری

 • شهریار خسروی

 • علا بهرامی

 • علی اصحابی

 • علی اصغر شاه زیدی

 • علی اکبر شکارچی

 • علی پهلوان

 • علی جعفری پویان

 • علی رضایی

 • علی زند وکیلی

 • علی عبدالمالکی

 • علی قمصری

 • علی لهراسبی

 • علی مقدم

 • علی یاسینی

 • علیرضا افتخاری

 • علیرضا روزگار

 • علیرضا طلیسچی

 • علیرضا عصار

 • علیرضا قرائی منش

 • علیرضا قربانی

 • علیرضا کاوئی

 • علیرضا مشایخی

 • عماد طالب‌زاده

 • غلامحسین بنان

 • فاطمه دهقانی

 • فرزاد فرزین

 • فرواگ

 • فرهاد مجذوب

 • فریان

 • فریبرز لاچینی

 • فرید نجم الدین

 • فریدون آسرایی

 • فریدون مشیری

 • فواد معماریان

 • کامران تفتی

 • کاوه آفاق

 • کاوه صالحی

 • کیان بابان زاده

 • کیان پورتراب

 • کیوان ساکت

 • گرشا رضایی

 • گروه آدمک

 • گروه آریان

 • گروه بمرانی

 • گروه پالت

 • گروه پالیز

 • گروه پیلدم

 • گروه چارداش

 • گروه دارکوب

 • گروه دال

 • گروه داماهی

 • گروه رادیو

 • گروه سون

 • گروه موسیقی رستاک

 • گروه هترا

 • مازیار فلاحی

 • ماکان بند

 • مانی رهنما

 • مجتبی شاه علی

 • مجید اخشابی

 • مجید درخشانی

 • محسن ابراهیم زاده

 • محسن چاوشی

 • محسن نامجو

 • محسن یگانه

 • محمد اسماعیل قنبری

 • محمد اصفهانی

 • محمد زند وکیلی

 • محمد علیزاده

 • محمد معتمدی

 • محمدرضا فروتن

 • محمدرضا گلزار

 • محمدرضا هدایتی

 • محمود جهان

 • مرتضی پاشایی

 • مرتضی جهانی

 • مریم حیدرزاده

 • مژگان شجریان

 • مسعود شعاری

 • مسعود صابری

 • مسعود صادقلو

 • مسعود نکویی

 • مسیح عدل پرور

 • مصباح قمصری

 • مصطفی حامدی

 • معین زندی

 • ملینا دولتی

 • مهدی احمدوند

 • مهدی امامی

 • مهدی جهانی

 • مهدی نظری

 • مهدی یراحی

 • مهدی یغمایی

 • مهدیه محمدخانی

 • مهران مدیری

 • مهرداد پیکرزاده

 • مهسا عظیمی

 • مهسا مرعشی

 • مهیار علیزاده

 • میثم ابراهیمی

 • میدیا فرج نژاد

 • میلاد بابایی

 • میلاد درخشانی

 • میلاد محمدی

 • میلاد ملک

 • ناصر مسعودی

 • نجوا خبازیان

 • نگار خارکن

 • نیلوفر محبی

 • وحید تاج

 • هادی فیض آبادی

 • هژیر مهرافروز

 • همایون خرم

 • هوروش بند

 • هوشنگ کامکار

 • هیوا سیفی زاده

 • یمین غفاری