تکنوازی سه تار امیر نوژن – نیویورک ۲۰۲۲

تکنوازی سه تار امیر نوژن – نیویورک ۲۰۲۲

امیر نوژن، نوازنده و آهنگساز در تازه‌ترین برنامه، به همراه احمد مستنبط در نیویورک برای دونوازی به روی صحنه رفتند.

بخشی از تکنوازی امیر نوژن در نیویورک را به تماشا بنشینید.