مرغ سحر همایون شجریان در پاریس – فروردین ۱۴۰۱

مرغ سحر همایون شجریان در پاریس – فروردین ۱۴۰۱

همایون شجریان و گروه نوازندگان در کنسرت‌های بین‌المللی خود، در تازه‌ترین اجرا در پاریس، به روی صحنه رفتند.

اجرای مرغ سحر یکی از قطعات کنسرت همایون شجریان در پاریس بود.

فروردین ۱۴۰۱ – پاریس.