کنسرت علیرضا قربانی فروردین ۱۴۰۱ – کرمان

کنسرت علیرضا قربانی فروردین ۱۴۰۱ – کرمان

بخشهایی از اجرای ساز و آواز بداهه بر روی غزلی از مولانا با مطلع «ای باغبان ای باغبان آمد خزان آمد خزان» و قطعه کرمانجی-خراسانی الله مزار در کنسرت «با من بخوان» با همراهی حسام ناصری، سامان صمیمی، میلاد محمدی و زکریا یوسفی در حضور مردم کرمان به تاریخ ۲۵ فروردین ۱۴۰۱.