همایون شجریان در هلند، مرغ سحر خواند – فروردین ۱۴۰۱

همایون شجریان در هلند، مرغ سحر خواند – فروردین ۱۴۰۱

همایون شجریان و گروه نوازندگان در کنسرت‌های بین‌المللی خود، در تازه‌ترین اجرا در هلند، به روی صحنه رفتند.

اجرای مرغ سحر یکی از قطعات کنسرت همایون شجریان در هلند بود.

فروردین ۱۴۰۱ – هلند.